ConspiracyIlluminati

GSP Plus Status on stake || EU resolution on Pakistan || New Conspiracy by India

May 4, 2021 ByGSP Plus Status on stake || EU resolution on Pakistan || New Conspiracy by India

Original1 Comment on "GSP Plus Status on stake || EU resolution on Pakistan || New Conspiracy by India"

  1. Mohammad Zamir
    May 4, 2021

    Ketney Afsoos ki bat hai ke Pakistan India ke sath dosti karney ki kisish mein laga huwa hai jab Bharat dunya mein ke khelaf kam kara raha hai. Pakistan Bharat se koi dosti na karey bulkey dubta hai tu aur dubaye aur koi help na karey. Bharat kisi bhi tarah Pakistan achcha mulk nahi hai Ye dushmani se bhara huwa hai


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *