Ancient Aliens: The Ultimate Evidence

July 10, 2019 ByGiorgio Tsoukalos, som förespråkar en teori om forntida astronauter, studerar några av de mest övertygande bevis som någonsin hittats för teorin att utomjordingar besökt Jorden för många sekel sedan- Världen över antyder urgamla strukturer, ristningar, bilder och texter att människan haft kontakt med varelser som kommit från skyarna. Kan detta stämma? Anhängare till teorin om forntida astronauter anser detta.

Ancient Aliens: The Ultimate Evidence undersöker några av de mest fängslande vetenskapliga och historiska fynden som många anser är ledtrådar till vårt utomjordiska förflutna.

https://www.facebook.com/HISTORYsverige
https://www.historytv.se/

Original